STRUKTURA FIREM


SPOJILI JSME SÍLY

Vytvořili jsme skupinu firem s jasnou specializací v oboru projektování staveb. Dohromady tvoříme výkonný tým projektantů poskytující kompletní projekční služby pro všechny výkonové fáze, vč. rozpočtování.

Více informací →

KOMPLEXNÍ PROJEKČNÍ SLUŽBY VE STAVEBNICTVÍ

Projekční kancelář, která dodává komplexní projekční služby na klíč včetně autorského dozoru, technického dozoru a inženýringu.

Více informací →

ELEKTROTECHNICKÉ PROJEKTY

Projekční kancelář, která zajišťuje projekty elektroinstalace, slaboproudých rozvodů, datové infrastruktury, měření a regulace

Více informací →

PROJEKTY TZB

Projekční kancelář, která zajišťuje projekty pro vytápění, chlazení, vzduchotechniku, rozvody vody, kanalizace, likvidace dešťových vod a plynovod.

Více informací →

PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ PŘÍPRAVA STAVEB

Projekční kancelář, která zajišťuje dokumentaci inženýrských a vodohospodářských staveb včetně koordinaci jejich řešení s ostatními složkami a činnostmi v daném území.

Více informací →

STATICKÉ POSUDKY, NÁVRHY A PROJEKTY

Statická kancelář, která zpracovává posudky, návrhy a projekty ocelových, železobetonových, zděných a dřevěných konstrukcí.

Přiravujeme

REFERENČNÍ PROJEKTY FIREM SKUPINY IQ GROUP

NÁŠ TÝM

Ing. Radek Joura

Výkonný ředitel | IQ Group

Autorizovaná osoba v oboru Pozemní stavby.

  • řídí a koordinuje 11 projektantů
www.iqg.cz

Ing. Jan Vostoupal

Projektový manažer, HIP | IQ InTech

Autorizovaná osoba v oboru Technika prostředí staveb.

  • řídí a koordinuje 15 projektantů
www.iqintech.cz

Jiří Kabíček

Projektový manažer, HIP | IQ Electric

Autorizovaná osoba v oboru Technika prostředí staveb, elektrická zařízení

  • řídí a koordinuje 12 projektantů
www.iqelectric.cz

Ing. Pavel Bartoš

Projektový manažer, HIP | IQ Infrastructure

Autorizovaná osoba v oboru Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, v oboru Městského inženýrství.

  • řídí a koordinuje 5 projektantů
www.iqinfrastructure.cz

Ing. Radek Joura

Projektový manažer, HIP | IQ Projects

Autorizovaná osoba v oboru Pozemní stavby.

  • řídí a koordinuje 12 projektantů
www.iqprojects.cz