Komplexní projekční služby na jedné adrese

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ, VŠECHNY VÝKONOVÉ FÁZE

INŽENÝRING, AUTORSKÝ DOZOR

STAVEBNĚ TECHNICKÁ ŘEŠENÍ

SÍTĚ, KOMUNIKACE A JINÉ

ELEKTRO, STATIKA, TZB A DALŠÍ

POSKYTUJEME SLUŽBY VE VŠECH VÝKONOVÝCH FÁZÍCH

 • 1
  Příprava zakázky (PPR)
 • 2
  Návrh / studie stavby (STS)
 • 3
  Vypracování dokumentace pro územní řízení (DUR)
 • 4
  Vypracování dokumentace pro stavební řízení (DSP)
 • 5
  Vypracování dokumentace pro provedení stavby (DPS)
 • 6
  Vypracování dokumentace zadání stavby dodavateli (DZS)
 • 7
  Spolupráce při výběru dodavatele (VDS)
 • 8
  Spolupráce při provádění stavby/výkonu autorského a investorského dozoru (ATD / ITD)
 • 9
  Spolupráce po dokončení stavby a uvedení stavby do užívaní (SKP)
 • 10
  Příprava a zpracování rozpočtu stavby

NAŠE ZAMĚŘENÍ

VILY, BYTOVÉ DOMY A POLYFUNKČNÍ STAVBY

STAVBY PRO ŠKOLSTVÍ, VZDĚLÁVÁNÍ A SPORT

STAVBY PRO ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY

ADMINISTRATIVNÍ STAVBY, HOTELY, PENSIONY, RESTAURACE

STAVBY PRO PRŮMYSL A LOGISTIKU

VODOHOSPODÁŘSKÉ A INŽENÝRSKÉ STAVBY

REFERENČNÍ PROJEKTY FIREM SKUPINY IQ GROUP

PODPORUJEME NADACE

Rádi pomáháme tam,
kde je potřeba.