Dostaneme vás na špičku

Jak pomáháme architektům růst?

V tomto článku vám objasníme náš koncept, tj. jak vás – architekta/architektu dostaneme na špičku. Doporučujeme vám, abyste si prošel/a také články: Věhlas, důvěryhodnost a odbornost je konkurenční výhodou architekta, článek Cesta architekta, aneb marketing pro celebrity a článek Co rozhodne o úspěchu architekta?

S každým velmi úspěšným architektem když se bavíte, tak se vám rád pochlubí svými úspěchy, ale rád vám poví i o projektech, které se mu nezdařily, aby i tak se vám pochlubil, že se na nich mnohé naučil. Obecně: velmi úspěšní lidí jsou obdaření velkou pokorou a rádi se podělí o své poznatky a zkušenosti. Co mají všichni společné – roky opravdu tvrdě pracovali a mezi „úspěšné“ se většinou zařadili po 12-15 leté či ještě delší praxi.

Nebudeme vám říkat, že vás dostaneme na špičku za 3 nebo 4 roky. Ale můžeme vám opravdu pomoci s řadou oblastí, které vás bohužel při studiu na fakultě architektury moc nenaučili. Spíše vůbec nikdo vám o nich ani neřekl.  O čem že to mluvím? Třeba o marketingu, či spíše o PR, které je pro úspěch architekta klíčové, o obchodních dovednostech, psychologii prodeje, vedení účetnictví, daní, atp. Architekt je hlavně podnikatel v oboru architektury. Tedy, ti úspěšní architekti…

Marketing, obchodní dovednosti, technická podpora a vaše odbornost je klíčem k vašemu úspěchu

Tak jako vy si věříte, že rozumíte svému „řemeslu“ a věříte svému poslání, tak my si věříme, že rozumíme tomu, jak byste měl dělat své PR – tj. jak si přitahovat projekty, na kterých chcete pracovat.

Můžeme vám také pomoci, jak si při často velmi složitých obchodních jednání zajistit skutečně kvalitní argumentaci, abyste obhájil nejen svůj koncept před klientem, ale aby váš koncept byl v souladu s ekonomickou realitou, technickými možnostmi, jak v oblasti stavebně-konstrukčního řešení, či technologií, tím myslíme: TZB, VZT, elektro-řešení aj.

Ale při obchodním jednání však hrají velmi klíčovou roli vaše obchodní dovednosti a schopnost, jak si obhájit přidanou hodnotu vašeho řešení, tj. vaši odměnu.

Ano, jsme primárně projekční kancelář, která vám zajistí veškerou odbornou projekci. Proč mluvíme tedy o výše uvedeném? Protože naším primárním zájmem je to, abyste získával/a kvalitní projekty, uměl/a i obhájit, jak svou motivaci – odměnu, ale také, aby záměr bylo možné za rozumných podmínek realizovat a získat tak pro všechny skutečně exkluzivní referenci.

Protože dobrá reference vám umožní, ale i tak následně nám, získávat další, a ještě více zajímavější projekty, které nás budou společně stále více motivovat a naplňovat. Co to znamená? Budeme se společně pohybovat na pomyslné spirále úspěchu vzhůru. Nebudeme stagnovat, nebudeme se pohybovat po spirále dolů.

Ano, zkrátíme vám roky tvrdé práce. Fundament architekta je ovšem stále na vaší straně. S ostatním vám umíme velmi efektivně pomoci.

Nemyslíte, že je efektivnější, abyste se věnoval/a svému řemeslu a s ostatním si nechat od profesionálů pomoci? Nenabízíme vám nějakou zkratkovitou cestu. Nabízíme vám, abyste svou energii zacílil/a správným směrem. Víme, že už jste určitě o tom přemýšlel/a! Nic vám nebrání jít po spirále úspěchu rychleji, tzn. být chytří a kreativní. To vás přeci učili, to je přeci vaším vnitřním motorem.

Buďte podnikatelsky chytří a vyzkoušejte spolupráci s námi…