Souhlas se shromažďováním a zpracováním osobních údajů - podmínky

Výslovně souhlasím se zpracováním mých osobních údajů společností IQ Group.cz s.r.o. (dále jen „správce“), na dobu 3 roky ode dne souhlasu za následujících podmínek:

1. druh osobních údajů:

  • jméno, příjmení, IČ, sídlo nebo bydliště, emailová adresa, telefonní číslo, datum narození.

2. účel zpracování:

  • jednání o smluvním vztahu
  • evidence kontaktních údajů
  • oslovení s nabídkou spolupráce v budoucnu

Beru na vědomí, že výše uvedené osobní údaje budou zpracovávány výlučně správcem a mohou být zpřístupněny státním či správním orgánům České republiky.

Tento souhlas je dobrovolný, přičemž beru na vědomí, že mám právo ho odvolat, provést opravu, doplnění nebo likvidaci osobních údajů v případě, dojde-li ke zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou mého osobního či soukromého života nebo v rozporu se zákonem, nebo případě, jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování. Právo na odvolání souhlasu se netýká osobních údajů, které si správce musí ponechat na neomezenou dobu z důvodů možných budoucích nároků z profesní odpovědnosti.

Beru na vědomí, že mám právo na kvalifikovanou informaci o zpracování mých osobních údajů v rozsahu stanoveném zákonem a že správce je povinen takovou informaci poskytnout.