„Komu zvoní stoupačka?“

Bytové domy, jejichž stáří v mnoha případech překračuje hranici 50ti let si zaslouží velkou pozornost, především z pohledu vnitřních rozvodů. Pokud neproběhla centrální výměna rozvodů vody, tepla, případně renovace elektrických rozvaděčů, tak je nejvyšší čas je alespoň odborně zkontrolovat. S ohledem nejen na bezpečnost a zamezení havárií, se vyplatí prověřit jejich stav a v případě, že již nevyhovují nebo se někde objevují netěsnosti, tak je třeba zasáhnout a naplánovat renovaci či výměnu.

Pokud bytové družstvo či společenství vlastníků již uvažuje o rekonstrukci instalací, tak by si mělo nechat zpracovat projektovou dokumentaci skutečného stavu jako podklad na případnou výměnu instalací pro celý objekt. Zamezí se tím tzv. flikování dílčími opravami, které ve výsledku celou rekonstrukci prodražují, ač to na první pohled nemusí být zcela viditelné.

Naplánovanou celkovou rekonstrukcí s připravenou projektovou dokumentací může pak družstvo zamezit různým nepříjemnostem a technickým chybám. Mezi nejhorší prohřešky patří absence požárních předělů mezi jednotlivými byty. Tím se může případný požár velmi rychle šířit celým objektem a ohrozit tak zdraví a bezpečnost obyvatel budovy.

Při výměně stoupaček není na škodu myslet na jejich odhlučněné ukotvení, čímž se sníží jejich typický hluk nesoucí se celým domem. A těžko si myslet, že si někdo přeje slyšet sousedy, jak splachují toaletu.

Při celkové renovaci elektro rozvodů vedoucích stoupačkami odhalíte různé pikantnosti, které vznikají při neodborných rekonstrukcích jednotlivých bytových jednotek. Některé mohou působit pouze humorným dojmem, ale při některých instalacích zjistíte, že stačí velmi málo a může dojít ke smrtelným úrazům. Nechte si občas vyprávět historky revizních techniků.

 

Rekonstrukce elektroinstalace, rozvodů vody a odpadů musí být rozmyšlena do nejmenšího detailu. Vypracováním projektové dokumentace zamezíte většině chyb a máte kvalitní podklad pro realizační firmu. Různé varianty řešení je lepší plánovat „na papíře“, než je řešit pod tlakem běžící realizace.

Většina družstev se při výběru dodavatele (projektu či samotné realizace) orientuje převážně cenou. Někdy však může být vyšší cena za kvalitně připravený projekt ekonomicky nejvýhodnější variantou a ve finále uspoří velké prostředky nejen při samotné rekonstrukci, ale při běžném provozu. Hlavním hlediskem posouzení kvality přípravy rekonstrukce by měla být bezpečnost. Ta si však vyžaduje splnění technických, hygienických a bezpečnostních předpisů pro celý objekt.

Pokud vám „zvoní stoupačka“, tak nedělejte kompromisy, ušetříte problémy sobě i nájemníkům.