STRUKTURA FIREM


SPOJILI JSME SÍLY

Vytvořili jsme skupinu firem s jasnou specializací v oboru projektování staveb. Dohromady tvoříme výkonný tým projektantů poskytující kompletní projekční služby pro všechny výkonové fáze, vč. rozpočtování.

Více informací →

KOMPLEXNÍ PROJEKČNÍ SLUŽBY VE STAVEBNICTVÍ

Projekční kancelář, která dodává komplexní projekční služby na klíč včetně autorského dozoru, technického dozoru a inženýringu.

Více informací →

ELEKTROTECHNICKÉ PROJEKTY

Projekční kancelář, která zajišťuje projekty elektroinstalace, slaboproudých rozvodů, datové infrastruktury, měření a regulace

Více informací →

PROJEKTY TZB

Projekční kancelář, která zajišťuje projekty pro vytápění, chlazení, vzduchotechniku, rozvody vody, kanalizace, likvidace dešťových vod a plynovod.

Více informací →

PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ PŘÍPRAVA STAVEB

Projekční kancelář, která zajišťuje dokumentaci inženýrských a vodohospodářských staveb včetně koordinaci jejich řešení s ostatními složkami a činnostmi v daném území.

Více informací →

STATICKÉ POSUDKY, NÁVRHY A PROJEKTY

Statická kancelář, která zpracovává posudky, návrhy a projekty ocelových, železobetonových, zděných a dřevěných konstrukcí.

Přiravujeme

REFERENČNÍ PROJEKTY FIREM SKUPINY IQ GROUP

NÁŠ TÝM

„Pro naši společnost pracuje aktuálně 50 projektantů v jednotlivých oborech, přičemž na každý obor disponuje naše společnost minimálně jednou autorizovanou osobou. Ke každému projektu kromě HIPa přiřazujeme také projektového manažera. Dále pro společnost pracuje samostatný tým pro ekonomiku, právo a personalistiku.“

Ing. Radek Joura

Ing. Radek Joura

Výkonný ředitel | IQ Group
Autorizovaná osoba v oboru Pozemní stavby

Ing. Romana Hertlová

Business Development Specialist
Kromě personalistiky se věnuje obchodu a rozvoji firmy společně s kolegy.