Zavádíme metodiku BIM

Pokud se projektant dostane k projektové dokumentaci s požadavkem na BIM, až když obdrží poptávku, tak je velká pravděpodobnost, že potenciál BIM nevyužije naplno.

Co tedy rozhoduje o systémovém zavedení metodiky BIM?

Musíme si najít svoje PROČ. Položme si několik důležitých otázek.

  • Potřebujeme zlepšit koordinaci mezi profesemi?
  • Můžeme zlepšit komunikaci s našimi klienty?
  • Využijí naši partneři další data z modelu?
  • Potřebujeme minimalizovat chyby v projektové dokumentaci?
  • Obdrželi jsme požadavek na vytvoření dokumentace pomocí metodiky BIM?

Každá kladná odpověď nás posouvá k zavedení metodiky BIM.

Největší obavy při zavádění BIM plynou ze strachu, zda zvládneme projektovou dokumentaci včas

Možná si připomeňme dobu, kdy se přecházelo od rýsovacího prkna k počítači a sofistikovaným kreslícím programům. První zakázky trvaly o něco déle, ale v momentě kdy si architekt nebo projektant zvykl program používat, práce viditelně zrychlila (dalo se kopírovat, jednoduše mazat a dodatečně upravovat a doplňovat projekty). Stejně tak to bude i s BIM. Rozdíl je v tom, že úspora času se projeví až v průběhu projektu a především na jeho konci. U metodiky BIM je více práce přesunuto na začátek procesu při navrhování stavby. Úspora pak nastane při tvorbě samotné dokumentace, kterou lze zvládnout díky provázanosti údajů v modelu v kratším čase. To platí především pro aplikace architektonické a stavební části. U TZB se musí nastavit pravidla vytváření dokumentace. Instalace TZB se aktuálně ne vždy vykreslují podle skutečného umístění. Dokumentace TZB obsahuje další schémata. To může být v případě nejasně stanovených hranic pro 2D resp. 3D dokumentaci rozhodujícím momentem pro časovou náročnost zpracování dokumentace.

Otázka zda stihneme nebo nestihneme dokumentaci stavby včas při zavedení BIM, záleží na dvou věcech:

  1. Je naše firma opravdu připravena? Nebo jen zkouší první dokumentaci bez předchozí přípravy?
  2. Je každý člen týmu přesvědčený o zavedení BIM a ochotný v tomto systému pracovat?

Úspěšnost při zavádění BIM je ovlivněno vzájemnou shodou a spoluprací napříč spektrem spolupracovníků a kolegů.

Na co si dát pozor?

Pokud zavádíme metodiku BIM, tak:

  1. Musíme zapojit pouze lidi, kteří chtějí. Potížisty nebrat.
  2. Některé etapy mohou být časově náročnější oproti klasickému projektování. Nenechme se odradit.
  3. Všechny podmínky a výstupy podchyťme smluvně. Je třeba mít krytá záda.

Hodně štěstí při zavádění metodiky BIM přeje IQ Group, která miluje práci v BIM.